Witamy na stronie Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach

Żłobek

ZASADY  POBYTU  DZIECI

W  ŻŁOBKU  W  ŁAPACH

 

 

1.      Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. W dni ustawowo wolne od pracy Żłobek nie pracuje.

 

2.      W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.

 

3.      Przyjmowanie dzieci odbywa się w godzinach od 7.00 do 8.30. Przyprowadzenie dziecka do Żłobka po godz. 9.00 należy uzgodnić z opiekunem. W sporadycznych przypadkach spóźnienia należy zgłaszać telefoniczne do godziny 8.30.

 

4.      Dziecko do Żłobka należy przyprowadzać czyste i zdrowe.

 

5.      Przed przekazaniem dziecka pod opiekę opiekuna w Żłobku należy poinformować o aktualnym stanie zdrowia dziecka, jak również o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego samopoczucie.

 

6.      Opiekun może odmówić przyjęcia dziecka chorego lub z podejrzeniem o chorobę z uwagi na dobro pozostałych dzieci. W razie wątpliwości może być wymagane zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.

 

7.      Rodzice winni zgłaszać każdą planowaną nieobecności dziecka (osobiście lub  telefonicznie) z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby - w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.

 

8.      Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe. W przypadku braku zaświadczenia dziecko nie będzie przyjęte do Żłobka.

 

9.      Rozkład dnia zapewnia właściwe proporcje czasu na czynności związane z rozwojem psychomotorycznym, odpoczynkiem oraz reguluje pory posiłków w zależności od potrzeb i wieku dziecka.

 

10.       Dzieci w czasie pobytu w Żłobku otrzymują cztery posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Jadłospis jest urozmaicony i ustalany według obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis na cały tydzień wywieszany jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się w szatni grupy żłobkowej.

 

11.     Należy informować personel Żłobka o indywidualnych potrzebach dziecka dotyczących żywienia i przyzwyczajeń. Dla dzieci z alergią lub innymi chorobami skład posiłków omawiamy z rodzicami i dostosujemy indywidualnie do potrzeb dziecka.

 

12.  Personel Żłobka nie podaje dzieciom leków przyniesionych przez rodziców.

 

13.  Wstęp do pomieszczeń, gdzie przebywają dzieci jest zabroniony ze względów sanitarnych.

 

14.  Każde dziecko w Żłobku ma swoje łóżeczko lub leżaczek z pościelą, swoją szafkę na ubranka oraz inne przedmioty potrzebne do higieny osobistej.

 

15.  Dzieci powinny mieć własne kaftaniki,  własną bieliznę, odzież   i piżamkę.

 

16.  Na czas pobytu w Żłobku rodzice powinni zaopatrzyć dziecko również w : ubranka na zmianę (w dostatecznej ilości), buciki na zmianę (jeśli dziecko chodzi), smoczek (jeżeli dziecko potrzebuje)

 

17. Ze względów bezpieczeństwa dzieci prosimy rodziców o: nie zakładanie dzieciom łańcuszków i innych ozdób, nie zakładanie dziewczynkom kolczyków i spinek, nie dawanie dzieciom pieniążków oraz innych drobnych przedmiotów. Za zabawki, maskotki itp. przyniesione przez dziecko z domu Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.

 

18.  Odzież wierzchnią dziecka przechowujemy w szafce wskazanej przez opiekuna.

 

19.  Za wózki  i inne rzeczy pozostawione w szatni Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.

 

20.  Rodzice ( opiekunowie prawni ) zobowiązani są do odebrania dziecka do godz. 17.00.

 

21.  Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów. W wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innej osobie pełnoletniej, która została upoważniona przez rodziców na piśmie.

 

22.  W szczególnych przypadkach Dyrektor Żłobka może wyrazić zgodę na odbieranie dziecka przez osobę niepełnoletnią, za pisemną zgodą rodziców.

 

23.  W przypadku konieczności  odbioru  dziecka  przez  osobę  wcześniej  nieupoważnioną, należy podać imię  i nazwisko tej osoby oraz jej numer dowodu osobistego. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

 

24.  W przypadku gdy zachodzi obawa, że rodzic lub wskazany opiekun nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej osoby,  uprawnionej do odbioru dziecka.